Browsing "Taktinis ir pramoginis šratasvydis – “AirSoft”, dažasvydis"
2009 05 31

Sun City 09 – Return of Hussa

Šratasvydžio mūšio “Sun City 2009” legenda ir informacija

Po praeitų metų jungtinės JAV ir Gambijos karinių pajėgų operacijos Venesueloje diktatoriaus Hussa režimas buvo nuverstas. Pats Hussa, pasinaudojęs prezidentiniu sraigtasparniu, išvengė sulaikymo ir, žvalgybos duomenimis, slapstosi Kuboje, dengiamas brolių Kastro.

Sąjungininkų karinė operacija buvo pakankamai sėkminga, tačiau JAV nebuvo pasiruošusi ilgalaikiam buvimui Venesueloje. Pastangos kurti demokratišką išlaisvintos valstybės valdymą buvo bevaisės. JAV armijos generolas McDonaldas, atsakingas už misiją Venesueloje, bando surasti lojalius naujajai tvarkai karininkus iš senosios kariuomenės. Iš dalies tai jam pavyksta, sukuriamas pirmas laisvosios Venesuelos pėstininkų batalionas. Nenorėdami paklusti naujajai tvarkai arba tiesiog likę be pragyvenimo šaltinio, buvę kareiviai virto sukilėlių ir nusikaltėlių grupuotėmis su skirtingais motyvais ir veiksmų taktika. Vieni turėjo planų sugrįžti į valdžią, kiti persikvalifikavo į narkotikų gamybą ir prekybą. Grupuotės neturėjo ginklavimosi problemų, nes nuo diktatoriaus Hussa valdymo laikų šalyje liko didžiulės ginklų ir amunicijos atsargos. Slaptais kanalais buvo gauta informacija, kad didžiausią įtaką turinčios grupuotės per tarpininkus aktyviai perka modernią ginkluotę iš Rusijos, nors oficialūs informacijos šaltiniai tai neigia.

Sun City 2008

Kuriamos valdžios korupcija, skurdas ir augantis nusikalstamumas rimtai kirto per gyventojų pasitikėjimą JAV pajėgomis. Tarp gyventojų, kurie prieš metus su džiaugsmu griovė diktatoriaus Hussa statulą sostinės centrinėje aikštėje, pasigirdo kalbos, kad JAV atnešė blogį į šalį ir kad Venesuelai reikia Hussa sugrįžimo. Pačioje JAV opozicija vis garsiau kalba apie klaidas, padarytas okupuojant Venesuelą. Tokioje sudėtingoje situacijoje, JAV prezidentas nusprendžia kreiptis į tarptautinę bendruomenę ir NATO dėl taikdariškos misijos Venesueloje palaikymo. Kaip pagrindinį motyvą jis nurodė faktus, kad Venesuela tapo pasaulio lydere pagal narkotikų eksportą, aplenkdama Kolumbiją ir Afganistaną. Tačiau po skaudžių pamokų Irake NATO neskuba siųsti savo pajėgas į Venesuelą, apsiribodami keliais žvalgybiniais junginiais situacijai ištirti.

Po šalį pasklinda gandas, kad Hussa sugrįžo ir su nedidele ištikimų ir ypatingai patyrusių karių grupe slapstosi sunkiai prieinamo Amazonas regiono sostinės Puerto Ayacucho prieigose. JAV kariuomenės nepilotuojamų žvalgybinių lėktuvų nuotraukos patvirtina įtartiną žmonių grupių judėjimą šiame rajone. Jeigu tai iš tikrųjų Hussa, jo sugrįžimo tikslai nėra aiškus, bet JAV pajėgoms šis faktas nieko gero nežada…

2009-06-12/13/14
Žaidimo pradžia : 06-12 (penktadienį) 20:00
Žaidimo pabaiga : 06-13 (šeštadienį) 20:00

Bendra informacija
Žaidime leidžiama naudoti tik Real cap (20-30 šovinių) , Low cap (50-80 šovinių) ar Mid cap (100-160 šovinių) dėtuves , kulkosvaidžiams (M249, M60, RPK, MG36) apribojimų nėra.
Miegas savose palapinėse saugioje zonoje arba žaidimo teritorijoje (būtina miegoti su apsauginiai akiniais) Rekomenduojame savas palapines vežtis kariškas arba tamsių maskuojančių spalvų.
Žaidimas bus artimas Milsim tipo žaidimams, jame gali trūkti Jums įprasto veiksmo, gali tekti saugoti objektą 6 valandas ir neišauti nei vieno šūvio. Žaidime pajusite kario rutiną.

Su savimi rekomenduojame turėti:
Prožektorius
Miegmaišis

Kilimėlis
Palapinsiaustė
Antras rūbų komplektas (batai, uniforma, apatiniai rūbai)
Radijo stotelę
GPS imtuvą ( kad nepasiklysti)
Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
Maisto, vandens
Kastuvas arba kastuvėlis, maišai smėliui (įrengti įtvirtinimams)
Privaloma turėti:
Apsauga nuo erkių, uodų
Jei turite ligą, savo vaistus

Apsauginius akinius
Raudona ryški liemenė arba didelis aiškiai matomas raištis (nušautam žaidėjui, žalias liemenes nešios tik organizatoriai, arba fotografai).

Sun City 2008

Žaidžančios pusės
USA – tik rekonstruktorių komandos (70 % gynybinių užduočių)
LVPB (laisvosios Venezuelos pėstininkų batalionas) – laisvai samdomi kariai (80 % gynybinių užduočių)
Hussa Army – tik rekonstruktorių komandos (30 % gynybinių užduočių)

Reikalavimai uniformoms

USA – ACU, Marpat, Multicam , Flectarn , DPM, woodland
LVPB – Mixed camo
Hussa Army – Flora, Gorka, Beriozka, New LT camo
* organizatoriai pasilieka teisę keisti reikalavimus uniformoms

Žaidimas vyks pagal bendrąsias Lietuvos straikbolo taisykles ir tradicijas su šiais papildymais:

1. Žaidime bus leista dalyvauti tik užsiregistravusiems ir sumokėjusiems dalyvio mokestį žaidėjams, kurių apranga, ginklai ir ekipuotė atitiks žaidimo reikalavimus. Organizatoriai pašalins (neįleis į žaidimo teritoriją) iš žaidimo apsvaigusius nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų dalyvius . Draudžiama vartoti alkoholį ar narkotines medžiagas prieš žaidimą, žaidimo metu visoje poligono teritorijoje (safe zone taip pat). Visi dalyviai bus tikrinami profesionaliais alkotesteriais, narkotesteriais atvykus į žaidimą ir žaidimo metu.
2. Žaidimo metu veiks „ryšių centras“, kuris koordinuos žaidimą, perdavinės kovojančioms pusėms užduotis;
3. Žaidimo teritorijoje veiks „gamemaster‘iai“ iš organizatorių tarpo ar šių paskirti:
3.1 „gamemaster‘iai“ žaidimo metu dėvės ryškias žalias liemenes, pagrindinė jų funkcija – prižiūrėti žaidime tvarką ir spręsti visus organizacinius klausimus, Gamemaster‘iai“ turi teisę taisykles pažeidusius žaidėjus pašalinti iš žaidimo teritorijos į „mirties zoną“, jų sprendimai neginčijami ir privalo būti besąlygiškai vykdomi.
4. Žaidimo metu bus naudojamos transporto priemonės. šaudyti į juos, atakuoti granatomis, draudžiama. Iš transporto priemonių šaudyti ledžiama;
5. Kovojančių pusių skirstymas bus vykdomas pagal uniformas ir skirtingų spalvų apyrankes. Apyrankės bus išduotos registracijos metu.
6. „Vadai“. Visi žaidėjai bus suskirstyti į kuopas, būrius, skyrius. Kovojančių pusių vadai bus paskirti iš žaidėjų tarpo, likus savaitei iki žaidimo. „Vadai“ tiesiogiai ar per „gamemasterius“ gaus svarbią informaciją ir užduotis iš „ryšių centro“ ir bus atsakingais už jos perdavimą kitiems pusės žaidėjams;
7. – „Medikai“. 10 žaidėjų priklauso 1 medikas , kuris turi turėti skiriamuosius mediko raiščius bei 6 „tvarsčius“ .Vienas „tvarstis“ skirtas vienam sužeistajam. Draudžiama tvarsčius plėšyti ar kitaip vieną „tvarstį“ naudoti kelių sužeistųjų gydymui. Žaidėjas, pastebėtas su daliniu ar perplėštu raiščiu, besąlygiškai bus siunčiamas i „mirties zoną“ ilgam laikui. Žaidėjas laikomas „išgydytu”, jei per 5 minutes nuo jo „sužeidimo“, jis sulaukia ar būna nugabenamas pas mediką ir medikas 2 minutes atlieka „gydymo procedūrą“ bei užriša raištį. Išgydytas žaidėjas privalo dėvėti raištį iki žaidimo pabaigos arba iki bus „nukautas“ ir grįš į „mirties zoną“, kur privalo visus tvarsčius sudėti į vieną dėžę, iš kurios “atgyję” medikai pasipildys “tvarsčių” atsargas „Medikas“ vienu metu gali gydyti kelis „sužeistuosius“ tik tuo atveju, jei nepajudėdamas iš vietos gali paliesti kiekvieną iš jų ranka. „Mediką“ “išgydyti” gali tik kitas „medikas“;
8. – „Sužeistieji“. Žaidėją ar jo ekipuotę, tame tarpe ir ginklą kliudžius bent vienam „bbs“ (rikošetas skaitomas kaip normalus pataikymas) šis laikomas „sužeistu“. „Bbs‘o“ pataikymui prilyginamas granatos „kaunamojo elemento“ pataikymas, taip pat granatos sprogimas iki 3 m. atstumu nuo žaidėjo bei granatos sprogimas patalpoje visų neesančių patikimoje užuoglaudoje žaidėjų atžvilgiu. „Sužeistasis“ privalo iškelti raudoną raištį, gulėti vietoje ir šauktis „mediko“. Jis negali judėti, atsišaudyti, naudotis radijo ryšiu ar kitaip perdavinėti informaciją aplinkiniams. 5 minutes nesulaukęs „mediko“ pagalbos, žaidėjas laikomas „nukautu“. “Sužeistą” žaidėją galima nešti ar vilkti, jei jis su tuo sutinka. Priešininkas gali „pribaigti“ sužeistąjį iššaudamas pistoletu į žemę šalia „sužeistojo“ arba imituodamas nužudymą nepavojinga peilio imitacija;
9. – „Nukautieji“. Vieną kartą jau „išgydytas” žaidėjas analogiškomis sąlygomis patyręs „bbs“ ar granatos pataikymą, taip pat „sužeistasis“, 5 min. nesulaukęs „mediko“ pagalbos, laikomas „nukautu“. „Nukautasis“ privalo užsidėti ryškios spalvos raudoną liemenę arba raištį netrukdydamas aplinkiniams pasitraukti į “mertviaką” (bus nurodyti prieš žaidimą),
10. „Belaisviai“. Šiame žaidime belaisvių imti negalima.
11. “Mertviakas“ bus nurodytas žemelapiuose , bei aptvertas specialia juosta , “mirties” laikas 1 h nuo atėjimo. Kiekvienam dalyviui bus išduotas kuponas, kuriame reikės atsižymėti atėjus į “mertviaką”;
12. Netoleruotinais žaidimo taisyklių pažeidimais laikomi:
12.1 neprisipažinimas akivaizdžiai pataikius;
12.2 saugaus šūvio atstumo piktybinis nesilaikymas;
12.3 šaudymas į „gamemaster‘ius“, „nukautuosius“ ir „sužeistuosius“, tame tarpe išeinančius iš apšaudomos teritorijos pakeltomis virš galvos rankomis;
12.4 “gamemaster’ių” nurodymų nevykdymas;
12.5 fizinio, psichologinio smurto veiksmai;
12.6 žaidimo teritorijos niokojimas ir žaidimo inventoriaus tyčinis gadinimas.
12.7 Žaidimo metu draudžiama “akla ugnis”, kai šaudoma iš už užuoglaudos iškišus tik ginklą, nematant šūvio trajektorijos ir joje esančių žaidėjų

Už šiuos pažeidimus žaidėjai bus šalinami iš žaidimo visam ar organizatorių nustatytam laikui.

Vieta

Zapalskių karinė bazė


Taktinis ir pramoginis šratasvydis - "AirSoft", dažasvydis    Komentarų: 0
2009 05 26

Druskininkų AirSoft komanda Falcons AT

Puikus reklaminis filmukas, kiek suprantu susuktas Druskininkų regiono televizijos laidai X1D – Ekstremalai vienai dienai. Kaip ten bebūtų, tai sveikinimai šauniai komandai už pastangas, nes tai kokybiškiausias iki šiol matytas lietuviškas šratasvydžio filmukas :) Šaunu, kad užsiima MilSim, naudoja spec. įrangą, taktiką o ne tik laksto ir žarstosi šratukais “for fun”, alų maukią gamtoje, kaip dabar daug kur išpopuliarėjo…
Keep going!


Taktinis ir pramoginis šratasvydis - "AirSoft", dažasvydis    Komentarų: 0
2009 05 10

AirSoft V forto šturmas

Sėkmingai įvyko :) Nors medalius gavom dar prieš mūšį, bet tiek to su tokia ir kitokia keistoka Legiono pop politika :) Svarbu, kad žaidimas įvyko ir visiems daugmaž paliko gerą įspūdį ir nuotaiką. Žinomą kaip ir kiekvienas renginys, kuriame dalyvauja nuomininkai ir naujokai, neapsieitą be “maklaudų” ir šiaip visokių čiūdų-jūdų tačiau net tai nesugebėjo sugadinti puikios dienos, pagal orą, žaidėjų entuziazmą ir užduočių vykdymo sėkmingumą.

Man asmeniškai buvo malonu susipažinti su kauniečių “Šernų” komanda, kuri paliko labai teigiamą įspūdį ir žinoma susitikti po nemažai laiko su kolegomis ir draugais kariškiais, instruktoriais ir dar keliais nuo seniau pažįstamais airsofteriais :)

Po to laksčiau, šaudžiau, daugiau į mane šaudė, tada aš daugiau alų niautralkėj gėriau, per barzdą varvėjo… :D žodžiu kada fotografuoti tikrai nebuvo :) Tad yra kaip yra ir jei kam įdomu daugiau foto – galite pasiimti: http://swat.lt/media/foto/090510VfortoSturmas.zip


Taktinis ir pramoginis šratasvydis - "AirSoft", dažasvydis    Komentarų: 0
2009 05 07

V forto šturmas 2009 05 10 PreInfo

Kaunas, zuikinė V fortas (Sekmadienis)
Renginio trukmė: 10 val. – 17 val.

DALYVIAI

Visi šratasvydžio mėgėjai ir žmonės mėgstantys išskirtines pramogas, aktyvų laisvalaikį.
Amžius nuo 12 m. Žaidimų patirtis nebūtina.

DIENOTVARKĖ
10-11val. Anksčiau (internetu) užsiregistravusių dalyvių priėmimas (būtina pateikti mokėjimo išrašą).
11-11.30 val. „Paskutinės minutės” dalyvių registracija.
11.30 val. Bendrieji nurodymai
12 iki 17 val. Pramoginis šratasvydžio žaidimas – V forto šturmas.
14.30-15.00 val. Trumpos paliaubos „Kareiviški pietūs”.
17 val. Mūšio laimėtojo paskelbimas, ordinų įteikimas kovose pasižymėjusiems dalyviams.

Pastaba: Atminimo suvenyrų skaičius ribotas, suvenyrai bus įteikiami tik pirmiems 80 užsiregistravusių dalyvių.

MŪŠIO SCENARIJUS
Skelbiamas savaitę iki renginio pradžios.

DALYVAVIMO SALYGOS
Dalyvio mokestis turintiems savo įrangą mokant pavedimu iš anksto : 30 lt.
Dalyvio mokestis mokant pavedimu su įrangos nuoma iš anksto : 55 lt.
Dalyvio mokestis renginio dieną su savo įranga: 60 lt.Dalyvio mokestis renginio dieną su įrangos nuoma: 110Lt.
Klubo Legionas nariams ir jų šeimos nariams taikoma 50 procentų nuolaida.

REGISTRACIJA
Išankstinė registracija vykdoma iki 2009-05-05 d.
Mokėjimo pavedimu rekvizitai: Dažasvydžio sporto klubas “LEGIONAS” Įmonės kodas 193416392 Adresas Europos pr. 34-62, Kaunas a/s LT317044060003273969 AB “Vilniaus bankas” Kauno filialas Mokėjimo paskirtis „ŠRATASVYDŽIO MŪŠIS 2009-05-10″ , jei mokama už kelis žaidėjus skliausteliuose nurodyti sumas pvz. : (30+55+55).

Į dalyvio mokestį įskaičiuota:
Renginio atminimo suvenyras;
Maitinimas;
Medicinos paslaugos;

DRAUDŽIAMA
ELGTIS NEETIŠKAI (KEIKTIS, GRASINTI, NAUDOTI FIZINĮ SMURTĄ)
DALYVAUTI MŪŠYJE NEBLAIVIEMS ASMENIMS.
NAUDOTI DAIKTUS AR ĮTAISUS, KURIE GALI SUŽALOTI DALYVĮ.
MĖTYTI AR SLĖPTI ARMIJŲ VĖLIAVAS.
GADINTI, PERSTATINĖTI AIKŠTELES, ĮRENGINIUS.
NESILAIKANTYS TAISYKLIŲ BUS ŠALINAMI IŠ ŽAIDIMO.
SUMOKĖTAS DALYVIO MOKESTIS YRA PATVIRTINIMAS, KAD SUTINKAMA SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS.

GALIMA NAUDOTI
DŪMINES UŽDANGAS
SAUGUMO REIKALAVIMUS ATITINKANČIAS IMITACINES GRANATAS IR MINAS – tik gavus organizatorių leidimą.
RADIJO RYŠIO PRIEMONES
IŠ ANKSTO PLANUOTI ŽAIDIMO STRATEGIJĄ, NUMATYTI STRATEGINES MŪŠIO VIETAS.

ĮRANGOS NUOMA
Įranga nuomojama tik pateikus asmens dokumentus.
Įrangos skaičius ribotas ! (Rekomenduojama išankstinė registracija).
Aprangos nuoma -10 lt.
Apsauginių liemenių nuoma ( tik renginio dieną, “Aš pirmas” principu) 10 lt.
Dūminės granatos nuo10 -15 lt.
Mūšyje dalyvaus teisėjai, kurie radijo ryšio pagalba Generolams teiks informaciją apie situaciją mūšio lauke.
Po renginio dalyviai galės nemokamai naudotis įrengtomis poilsiavietėmis esant poreikiui naudotis mėsos kepimo priemonėmis.

NEPRALEISK PUIKAUS RENGINIO!

INFORMACIJA TEL 8 687 22 333


Taktinis ir pramoginis šratasvydis - "AirSoft", dažasvydis    Komentarų: 0
Puslapiai:«123»