Tinklapis kraunasi...
Pasidalinti
Susisiekite
Slinkti žemyn
//Naktinis žygis “Pergalių ir kovų keliais”

Naktinis žygis “Pergalių ir kovų keliais”


Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Šiaulių skyrius 2011 m. spalio 15-16 d. pirmą kartą organizuoja naktinį žygį “Pergalių ir kovų keliais”.

Žygio maršrutas: Baisogala – Radviliškis. Dalyviams teks tamsiu paros metu, pakartoti 1919 m. Lietuvos karių savanorių, operacijos Radviliškis-Šiauliai metu, atliekant manevrą įveiktą distanciją bei įveikti tą patį atstumą apie 50 km pėsčiomis. 70% maršruto nusidrieks lauko ir miško keliukais, 30% – asfaltuotais keliais, gatvėmis. Žygio dalyviai ne tik keliaus su Lietuvos karo istoriją susijusiomis vietomis, bet ir turės praeiti kelis improvizuotus patikrinimo postus: dalyvius gali stabdyti ir reikalauti dokumentų Sovietų Sąjungos represinės žinybos kariai (NKVD), Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio dalyviai, pulkininko Bermonto Avalovo kariuomenės likučiai bei 1919 metų Lietuvos kariai savanoriai.

Pageidautina, kad žygyje dalyvausiantys kariai dėvėtų tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles. Civiliams būtina dėvėti tvarkingą sporto ar civilinę aprangą. Privaloma turėti žibintą, atšvaistą, aprangą ir avalynę pritaikytą žygiams.

Žygio dalyvis, įveikęs visą trasą, gauna vardinį diplomą – pažymėjimą. Dalyvio mokestis – 3 litai. Mokestį sumokėti starto vietoje. Pavienių dalyvių skaičius ribotas. Pageidaujantys registruojami tik iki 2011 spalio 10 d. Užsiregistravusios komandos (komandines registracijos forma, pateikiama atvykus ir/ar el. paštu) 2011 m. spalio mėn. 15 d. nuo 14.00 iki 16.00 atvyksta į Radviliškio raj. Baisogalos kultūros namus (Maironio g. 46, LT-82320 Baisogala, Radviliškio raj.) ir atsižymi registratūroje. Čia išduodami maršruto aprašymai ir žemėlapiai. Registruoti pavieniai dalyviai atvyksta į starto vietą nuo 12.00 val. iki 14.00 val. ir buriami į komandas. Dalyvių amžius nuo 16 metų. Žygio finišo vieta Radviliškio mieste (Malūnas), apdovanojimų laukimo vieta Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje (Gražinos g. 8, LT-82132, Radviliškis).

Žygio planas:
Spalio 15 dieną Baisogalos kultūros namuose
12.00 – 16.00 val. dalyvių atvykimas, registracija, komandų komplektacija
16.00 val. Meno mėgėjų kolektyvų koncertas
16.30 val. Iškilmingas žygio dalyvių ir komandų pristatymas
17.00 val. STARTAS

Spalio 16 dieną Radviliškio miesto kultūros centre
12.00 val. Iškilmingas žygio dalyvių apdovanojimas – koncertas
(Koncertuoja LKOP pučiamųjų instrumentų orkestras ir solistai)

ŽYGIO TAISYKLĖS

Žygio “1919 metais prie Radviliškio Lietuvos karių savanorių pasiektai pergalei kautynėse prieš Bermonto kariuomenės likučius bei 1949 metais Balandiškių ir Mėnaičių kaimuose vykusiam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavymui atminti” tikslas – plėtoti glaudesnį Lietuvos Respublikos karių ir civilių bendradarbiavimą, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, puoselėti kultūros, istorines tradicijas, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (toliau – LKKSS) žygis organizuojamas kiekvienais metais spalio, lapkričio mėnesiais, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 21 dienos. Žygis yra nekomercinis renginys, kuris kiekvienais metais įtraukiamas į LKKSS Šiaulių skyriaus veiklos planus. Žygio programą tvirtina LKKSS Šiaulių skyriaus valdyba. Žygyje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių kariai, civiliai nuo 16 metų. Žygyje galima dalyvauti tik grupės sudėtyje. Įveikdami maršrutą, žygio dalyviai ir jų grupės nesivaržo.
Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo asmeninius daiktus ir sveikatą (Žygio organizacinis komitetas, sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį).

ORGANIZAVIMAS, VADOVAVIMAS

Žygį organizuoja LKKSS Šiaulių skyrius. Skyriaus valdybos sprendimu sudaromas žygio organizacinis komitetas (toliau – komitetas), kuris atsakingas už žygio organizavimą.

Kontaktai: Nerijus Kundrotas | 865767576 | lkksssiauliuzygis@gmail.com

REGISTRACIJA

Žygio dalyviai registruojami internetinėje svetainėje PesciujuZygiai.lt. Registracijos laikas nurodomas žygio programoje.
Atsižymėti apie dalyvavimą renginyje, susipažinti su bendražygiais, susirasti pakeleivių ir pan. galite FaceBook temoje: FaceBook.com/event.php?eid=145523478871156

MAITINIMAS

Žygio dalyviai vieną kartą žygio metu bus vaišinami kareiviška koše (įveikus pusę žygio maršruto) ir arbata, papildomu maistu žygeiviai apsirūpina savarankiškai.

KONTROLĖ

Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: “KONTROLĖ”
Iš individualių dalyvių registracijos vietoje sudaromos grupės, paskiriant grupės vadovą.
Dalyvių grupės vadovas registracijos vietoje iš komiteto turi pasiimti grupės kontrolinę kortelę.
Žygio grupių vadai turi užtikrinti, kad grupės narių skaičius, pažymėtas toje kortelėje, atitiktų grupės sudėtį prieš žygį. Jeigu yra neatitikimų, jie turi būti ištaisomi prieš startą. Žygį galima pradėti tik pažymėjus šią kortelę starto punkte.
Atvykus į kontrolės punktą ar finišą, žygio grupės privalo būti visos sudėties ir tik tada registruojamos ir leidžiama testi žygį toliau ar jį užbaigti. Neatitikimai turi būti ištaisomi kontrolės punkte, t. y. į grupės kontrolinę kortelę įrašomi dalyvių, pasitraukusių iš žygio, vardai ir pavardės.
Poilsio vietose bus galima apsirūpinti geriamuoju vandeniu, veikiančiuose prekybos taškuose nusipirkti maisto

MARŠRUTAS, ATSTUMAI

Žygio maršrutas Baisiogala – Balandiškis – Mėnaičiai – Daugėlaičiai – Radviliškis, atstumas 50 km.

KOMANDOS, GRUPĖS IR ŽYGIO DALYVIAI

Komandos sudėtis:
– komandos vadovas;
– žygio dalyviai (ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 15 asmenų).
Komandos vadovas- palaiko ryšį tarp komandos ir komiteto. Vadovas atsakingas už: – informacijos, susijusios su komanda, teikimą laiku;
– pagalbą komitetui, savo komandos administravimo klausimų sprendimą;
– tinkamą komiteto viršininko nurodymų ir taisyklių vykdymą;
– komandos drausmę;
– užtikrinta, kad žygio dalyviai, eidami keliais, laikytųsi kelių eismo taisyklių;
– rūpintis grupės saugumu visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose.
– tvarką ir švarą stovyklos teritorijoje, kuria naudojasi komanda.
Žygio dalyvis privalo:
– laikytis žygio taisyklių;
– eidamas keliais, laikytis kelių eismo taisyklių;
– turėtį atšvaitą ir prožektorių;
– saugoti savo asmeninius daiktus;
– informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs ar sutrikus sveikatai, privalo kreiptis į medikus.

DRAUDIMAI

Žygio metu draudžiama:
– naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
– bėgti;
– skleisti politinę propagandą;
– pažeidinėti viešąją tvarką;
– pažeidinėti kelių eismo taisykles;
– šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrute;
– vartoti alkoholinius gėrimus.

REIKALAVIMAI

Pageidautina, kad kariai dėvėtų tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles. Civiliams būtina dėvėti tvarkingą sporto ar civilinę aprangą.
Visi žygio dalyviai privalo turėti atšvaitus ant rūbų.
Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami.
Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

FINANSAI

Žygis finansuojamas dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis. Žygio dalyviai apmoka medalių gamybos išlaidas – 67 lt.

APDOVANOJIMAI

Diplomas įteikiamas visiems žygio dalyviams įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – Diplomas neįteikiamas.
Medaliu apdovanojami asmenys:
– įveikę visą žygio atstumą;
– apmokėję medalio gamybos išlaidas;
– nepažeidę žygio taisyklių.
Žygio dalyviui, neįvykdžiusiam nustatytų reikalavimų, medalis ar jo simboliai neįteikiami, o paliekami žygio organizatoriui.
Pinigai už medalių ar jų simbolių gamybą negrąžinami.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Šių taisyklių papildymo ir pakeitimo iniciatyvos teisę turi LKKSS Šiaulių skyrius. Šias taisykles tvirtina, papildo ir pakeičia LKKSS Šiaulių skyriaus valdyba.

SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS VISI DALYVIAI PRIVALO SUSIPAŽINTI. GRUPĖS VYRESNYSIS STARTO VIETOJE PATEIKIA DALYVIŲ SĄRAŠĄ SU PARAŠAIS, PATVIRTINANČIAIS SUSIPAŽINIMĄ SU TAISYKLĖMIS.

  • 259 views
  • 0 Komentaras

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

2004 - 2023 © Dainius Pilypas | Talpinimas ir administravimas: HostIN.lt
Susisiekite
Uždaryti